Hantering av e-post:
All inkommen e-post läses. För de e-brev som föranleder svar kan svarstiden variera beroende på arbetsbörda. E-post som inkommer på kvällar och helger läses normalt nästa helgfria vardag.

E-mail administration:
All incoming e-mails are read. E-mail reply time varies depending on the current work load. E-mails received evenings and weekends are normally replied to within one business day.

e-post/e-mail: info@baskasnaps.com